ILONA KNYZELIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA EKSPERTĖ

Mokytoja gali pasigirti įvairiais savo pasiekimais. Mokytoja dėsto matematiką jau 33 metus, iš kurių 27 ruošia dvyliktokus baigiamajam egzaminui. Mokytoja yra keleto knygų bendraautorė, o viena paskutiniųjų knygų yra skirta dvyliktų klasių mokiniams (Matematikos vadovėlis 12 klasei TEMPUS, 2017). Mokytoja Ilona daugiau nei dešimt metų taiso matematikos valstybinius egzaminus ir išskiria šias sudėtingiausias dvyliktokams temas: trigonometrija, integralinis skaičiavimas, tikimybių teorija ir stereometrija. Mokytojos teigimu, matematikos žinių taikymo bei problemų sprendimo užduotys yra dažniausia kliūtis siekiant puikių mokymosi rezultatų, o savalaikė kvalifikuota pagalba yra tiesus kelias išvengti mokymosi spragų.
Mokytoja Ilona veda kursus ir savo kolegoms, matematikos mokytojams:
1. “Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: būdai mokinių pasiekimams gerinti dirbant su matematikos vadovėliu “TEMPUS” Alytaus rajono, Kauno mokytojams, 2018;
2. Konsultacijos miesto mokytojams “Kaip pagerinti pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų rezultatus”, 2018. 2017 metais mokytoja Ilona buvo pripažinta geriausia Kauno miesto mokytoja.

Užsiėmimų laikas:

Dvyliktokams: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 15:30


AUDRONĖ KONDROTIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA EKSPERTĖ

Mokytoja dėsto lietuvių kalbą abiturientams jau 22 metus. Mokytojos nuomone, dvyliktokams sudėtingiausios yra šios temos: teksto kūrimas, teiginių formulavimas ir tinkamo argumento parinkimas, siejimas su šiuolaikiniu gyvenimu, gilesnis kūrinio suvokimas bei sugebėjimas jį susieti su įvairiais kultūriniais kontekstais; taip pat stiliaus, gramatikos bei skyrybos klaidos. Jau daugiau nei dešimtmetį taisydama ir vertindama valstybinio egzamino darbus, mokytoja pastebi dažniausiai daromas klaidas, sistemines žinių spragas ir sukūrusi savitą dėstymo metodiką, padeda abiturientams išvengti klaidų ir pasiekti aukštų valstybinio egzamino įvertinimų. Mokytojos žinios, metodika, darbštumas, atsidavimas darbui bei nuolatinė šypsena kuria malonią, be įtampos aplinką, kurioje mokiniai, gerai jausdamiesi, pasiekia puikių rezultatų.
Mokytojos Audronės išklausyti kursai 2018 metais:
1. ,,Argumentavimo didaktika”,(6val.),2018-03-09, Vilnius;
2. ,,Skaitau,rašau,kalbu: kaip ugdome raštingą kartą”(6val.), 2018-04-27, UAB,,Šviesa”,
3. ,,Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimas”(18val.),2018-05-02,18,2018-06;Vilnius;
4. ,,Naujoji karta ir inovacijos. Ką tai reiškia praktikoje?”(4val.), 2018-06-06, UAB,,Šviesa”

Užsiėmimų laikas:

Dešimtokams: ketvirtadieniais nuo 15:00
Dvyliktokams: antradieniais nuo 16:00, ketvirtadieniais nuo 16:30
 
 

DAINIUS STATKEVIČIUS, BIOLOGIJOS MOKYTOJAS EKSPERTAS

Bilologijos mokytojas dėsto biologiją ir ruošia abiturientus egzaminams 26 metus. Mokytojas Dainius teigia, kad pastaruoju metu dėl didelio visų mokomųjų dalykų informacijos kiekio, mokiniai sunkiai geba sisteminti žinias ir analizuoti gaunamą medžiagą. Sudėtingiausios mokiniams valstybinio egzamino temos, anot mokytojo, yra fiziologija, medžiagų apykaita, homeostazė ir genetikos uždaviniai. Tam, kad abiturientas pasiektų kuo aukštesnių rezultatų, mokytojas Dainius pataria sistemingai pakartoti visas valstybinio egzamino temas, nebijoti klausti, suklysti ir diskutuoti.

Užsiėmimų laikas:

Dvyliktokams: trečiadieniais nuo 16:00

ASTA JAKUTIENĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA METODININKĖ

Mokytoja metodininkė, su abiturientais dirba 32 metus. Itin nuosekliu darbu, metodinės medžiagos gausa ir jos aiškiu pateikimu, mokytoja Asta padeda pasiekti aukščiausių valstybinio chemijos egzamino įvertinimų. Mokytojos teigimu, sudėtingiausios temos mokiniams yra iš 10os klasės kurso, todėl pasiruošimą egzaminui reiktų vykdyti sistemingai kartojant temas nuo 8os iki 12os klasės. Mokytoja taip pat pastebi, kad chemijos kursas yra labai platus, todėl abiturientai, ruošdamiesi valstybiniam egzaminui, užsiėmimus turėtų lankyti nuosekliai, kruopščiai atlikti užduotis, aktyviai dalyvauti diskusijose.

Užsiėmimų laikas:

Dvyliktokams: šeštadieniais nuo 10:00 
Vienuoliktokams: šeštadieniais nuo 11:30
Dešimtokams: šeštadieniais nuo 13:00
 
 

Algimantė Kulikauskienė, matematikos mokytoja metodininkė

Mokytoja dėsto matematiką 28 metus. Mokytoja Algimantė yra knygos „Testai“ bendraautorė. Mokytojos teigimu sudėtingiausios temos mokiniams yra probleminių uždavinių sąlygos suvokimas ir savo turimų žinių pritaikymas uždavinio sprendime. Mokytojos manymu, tik nedaugelis mokinių turi išskirtinį matematinį loginį mąstymą. Norint pasiekti aukštų įvertinimų, reikalingas kruopštus, sistemingas mokymasis. Mokiniai turėtų spręsti kiek įmanoma daugiau uždavinių, mokytis formulių ir taisyklių. Mokytoja Algimantė dirba su 5-12 klasių mokiniais. Individualizuodama užduotis, aiškiai dėstydama temas, skatindama mokinius kuo savarankiškiau atlikti užduotis, mokytoja padeda visų klasių mokiniams užpildyti spragas, gauti aukštus įvertinimus mokykloje bei palaipsniui ruoštis valstybiniam matematikos egzaminui.

Užsiėmimų laikas:

Dešimtokams: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 15:30 
Vienuoliktokams: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 17:30