LIETUVIŲ KALBOS PAMOKŲ TEMŲ SĄRAŠAS

1.Pagrindinės skyrybos taisyklės. Vientisinis sakinys. Aplinkybių, pažyminio, vienarūšių sakinio dalių, žodžių, gramatiškai nesusijusių su sakiniu, lyginamųjų posakių skyryba.

2. Pagrindinės skyrybos taisyklės. Sudėtinis sakinys. Sujungiamųjų, prijungiamųjų, bejungtukių, mišriųjų sakinių, citatų skyryba.

3. Aktualesni rašybos atvejai. Nosinių raidžių žodžių šaknyse,linksnių galūnių, balsių ir priebalsių rašymas žodžių šaknyse.

4. Aktualesni rašybos atvejai. Kai kurių priesagų, sunkesnių priešdėlių rašymo atvejai, j tarptautiniuose žodžiuose,žodžių rašymas drauge ir skyrium, pagrindinės ir išvestinės veiksmažodžio formos.

5. Samprotavimo ir literatūrinio rašinio rašymo strategijos. Struktūra. Samprotavimo ir literatūrinio rašinio panašumai ir skirtumai.Temos suvokimas, pagrindinės minties formulavimas, aspektų išskyrimas, pastraipų kūrimas, teiginių ir dalinių išvadų, įžangos ir pabaigos rašymas.

6. Kūrybinio teksto planavimas ir rašymas. Pastraipų kūrimo strategija Rašinio temos, problemos, pagrindinės minties plėtotės būdai. Dėstymo teiginių ir dalinių išvadų rašymas, įžangos ir pabaigos kūrimas.

7. Tinkamas ir formalus kultūrinis kontekstas, jo rūšys, pavyzdžiai. Biografinis, literatūrinis, mitologinis, tautosakinis, , istorinis, kultūros epochos, filosofinis, religinis, psichologinis, socialinis, meninis

8. Tinkamų, svarių, įtaigių argumentų parinkimas. Citavimas, perfrazavimas ir atpasakojimas.

9. Renesanso literatūra.(XVIa.) Privalomi autoriai : Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Jonas Radvanas. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių Martyno Mažvydo, Mikalojaus Daukšos, Jono Radvano asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.

10. Renesanso literatūra. Privalomi autoriai: Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Jonas Radvanas.V.Šekspyras. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių Martyno Mažvydo, Mikalojaus Daukšos, Jono Radvano, V.Šekspyro asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, idėjos, vertybės.

11. Baroko literatūra. (XVIIa.) Privalomas autorius Motiejus Kazimieras Sarbievijus Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomo autoriaus Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus asmenybės ir kūrybos apžvalga, pasirinktų eilėraščių analizė ir interpretacija. Žanras, tematika, problematika, lyrinis subjektas, idėjos, vertybės.

12.Apšvietos epochos literatūra. (XVIIIa.) Privalomi autoriai: Kristijonas Donelaitis, Johanas Volfgangas Gėtė Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybės ir kūrybos apžvalga, pasirinktų tekstų ištraukų analizė ir interpretacija. Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

13. Romantizmo literatūra. (XIXa.) Privalomi autoriai : Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Maironis Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, idėjos, vertybės.

14. Realizmo literatūra. (XXa.) Privalomi autoriai : Vincas Kudirka, Jonas Biliūnas. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, idėjos, vertybės.

15. Neoromantizmo literatūra.(XXa.) Privalomi autoriai : Šatrijos Ragana, JuozasTumas Vaižgantas, Vincas Krėvė- Mickevičius. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

16. XX a. vidurio modernioji literatūra. Privalomi autoriai: VincasMykolaitis- Putinas, Jurgis Savickis, Jonas Aistis, Henrikas Radauskas. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

17. XX a. vidurio absurdo ir egzistencializmo literatūra. Francas Kafka, Alberas Kamiu. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

18. XXa. vidurio katastrofų literatūra (proza). Privalomi autoriai : Antanas Škėma, Balys Sruoga. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

19. XXa. vidurio katastrofų literatūra (poezija). Privalomi autoriai: Salomėja Nėris, Vytautas Mačernis, Bronius Krivickas. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, lyrinis subjektas, idėjos, vertybės.

20. Modernioji XXa. II pusės literatūra. Privalomi autoriai: Marius Katiliškis, Justinas Marcinkevičius, Juozas Aputis. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

21. Modernioji XXa. II pusės literatūra (poezija). Privalomi autoriai: Judita Vaičiūnaitė, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

22. Modernioji XXa. II pusės literatūra. Privalomas autorius Česlovas Milošas. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

23. Nepriklausomybės laikų literatūra. Privalomi autoriai Aidas Marčėnas, Jurgis Kunčinas, Marius Ivaškevičius. Epochos trumpa apžvalga, istorinės, kultūrinės aplinkybės, asmenybės.Privalomų autorių asmenybių ir kūrybos apžvalga, kūrinių ištraukų analizė ir interpretacija.Žanras, tematika, problematika, veikėjai, idėjos, vertybės.

24. Apibendrinimas. Pratybos.

Seminarai