CHEMIJOS PAMOKŲ TEMŲ SĄRAŠAS

1. Atomo sandara. Dalelių uždaviniai. Ryšiai.

2. Oksidai.Rūgštys. Procentinės koncentracijos uždaviniai.

3.Bazės. Rūgščių druskų susidarymo uždaviniai.

4-5. Druskos: didrolizė, atsparumas kaitrai, jonų uždaviniai, kristalohidratų uždaviniai.

6. Oksidacijos laipsnis. Oksidacijos- redukcijos reakcijos.Tirpumo uždaviniai.

7. Plokštelių uždaviniai. 

8. Termochemija. Elektrolizė.

9. Greitis. Pusiausvyra.

10. pH. Molinė tirpalų koncentracija.

11. Dujų savybės.Svėrimo uždaviniai.

12. Deguonis. Vandenilis. Išeigos uždaviniai.

13. Halogenai. Siera ir jos junginiai.

14. Azotas Trąšos. Maistingų elementų skaičiavimas trąšose.

15. Anglis. Formulės radimo uždaviniai.

16 – 17. Angliavandeniliai.

18. Alkoholiai.

19. Aldehidai. Ketonai. Karboksirūgštys.

20. Esteriai.Riebalai.

21. Angliavandeniai.

22. Aminai. Baltymai. Polimerai. Pluoštai.

23. Vanduo. Cheminių reakcijų klasifikacija.

24. Sunkesnių uždavinių sprendimas.

Seminarai